2012. márc. 15.

Jelentések Szibériából"A világkorszakok fordulópontján, amikor már erősen érződik, hogy a korábbi társadalmi rend és kultúra nem tartható fenn tovább, a vallások titkos tanításait egyszer csak elkezdik megörökíteni. Amit addig csak mester személyesen adhatott át a kiválasztott tanítványnak, elkezdik kőbe vésni, pergamenre írni, nem törődve azzal, hogy esetleg avatatlan kezébe jut. E titkok tudóiban mintha az a szándék uralkodna, hogy mindenképp tartsák meg azt az ösvényt, azt a szellemi utat, ami előzőleg fenntartott egy egész kultúrát és erőt adott neki. Ha ez elvész, többet kitalálni nem lehet, ezt a szellemi világot az ember újra megalkotni már nem tudja."

Schmidt Éva (Budapest, 1948. június 18. – Hanti-Manszijszk, 2002. július 4.) tudományos kutató, tanár, néprajztudós és nyelvész 1991-től 2002-ben bekövetkezett tragikus haláláig Nyugat-Szibériában, Belojarszkijban élt a manysik és hantik között. Hagyatékát 20 évre titkosította.

A hanti jóslat

"Van egy kapu az itteni és a túli világ között, s ezen a kapun időnként mindenkinek át kell lépnie, különben olyanok leszünk, mint az az ember, akit soha nem hagynak aludni, álmodni. A túli világból az ősök, a szellemek, az istenek üzennek, a dalban, a szertartásban, a regében, melyek egy pontba gyűjtenek múltat, jelent, jövőt. Mint mondta, a nyugati kultúra elvágja a túli világhoz vezető ösvényt. És a magyarság ezer éve egyre csak nyugatra tekint, kelet felé közülük csak kevesen. Pedig a keleti népek, akik valaha egyetlen szellemi kontinenst alkottak – s ebbe a mai magyarok ősei is beletartoztak –, ma is testvéreiknek tartanak minket, úgy tekintenek ránk, mint az egyetlen európai rokonra, aki nem tűnt el a népvándorlás utáni süllyesztőben, és nem feledte el, ki is valójában."

Éva éneke (Sólyomfi-Nagy Zoltán verse)

Sámánösvényen I. II. III. IV. V. VI. 

"Schmidt Éva személye, életműve körül hasonló kultusz körvonalazódik, mint amilyen Hamvas Béla körül alakult ki – főként halála után."

Most zajlik:

A hagyaték (teljes film):
Schmidt Éva néprajzkutató üzenete

"Évát már életében legendák vették körül, melyek halála után és halálának körülményei kapcsán csak fokozódtak. Sokan őrültnek tartották életében, halála körülményei, végakarata tovább fokozta az értetlenséget körülötte. Mind a mai napig meg nem értés és vita övezi végrendeleteit és hagyatékának sorsát is.

Évát két pólus, két fontos összetevő jellemzi. Egyfelől a tudósi énje, másfelől a sámánokhoz közel álló sámáni énje s az ezzel együtt járó, archaikus létfelfogása. Az egyik, a közönséges halandók által tapasztalható világ, az általunk élt világ gondolkozása nem feltételezi, nem fogadja el, ismeretlennek tartja, a másik énjéhez tartozó, titkokat rejtő, mágikus másik énjét, a másikat. Évánál pont fordítva volt, a szellemvilágot a létezés alap fundamentumának tartotta. A mi világunkat csak következménynek fogta fel, nem tudta elképzelni elsődleges, primér fontosságúnak. Nála a két világ egységet alkotott." 

Reinkarnáció és sámánizmus:Sámán mítosz

I. részII. rész.

4 megjegyzés:

duende írta...

Ezer köszönet!

P. Z. írta...

Örömmel. :)

duende írta...

:)

P. Z. írta...

Kiegészítve a Reinkarnáció és sámánizmus résszel.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...